منابع آموزشی آزاد ‏(OER) | دیتاجو | جستجوی هوشمند آنلاین دانلود فایل

منابع آموزشی آزاد ‏(OER)

منابع آموزشی آزاد ‏(OER)‏ که به صورت رایگان در دسترس هستند مثل متن، رسانه و دیگر دارایی‌های دیجیتال که برای آموزش، یادگیری و ارزیابی و نیز اهداف تحقیقاتی مفید میباشند.اما استفاده جهانی از قالب‌های متن باز در OER وجود ندارد. واژه OER آیتم ها و منابع قابل‌دسترس عمومی را برای هر کاربر برای استفاده، ترکیب مجدد، بهبود و توزیع دوباره تحت برخی مجوزها توصیف می‌کند. توسعه و ترویج منابع آموزشی آزاد اغلب با انگیزه تمایل به ارائه یک الگوی آموزشی جایگزین یا پیشرفته صورت می‌گیرد.

تعریف و تاریخچه

ایده منابع آموزشی آزاد ‏(OER)‏ تعاریف کاری متعددی دارد. این اصطلاح برای اولین بار در دادگاه انجمن ۲۰۰۲   UNESCO’sدر مورد نرم‌افزار آزاد مطرح شد‏ و مواد آموزشی و تحقیقاتی را در هر رسانه، دیجیتال یا غیر از آن، که در حوزه عمومی قرار دارند یا تحت یک مجوز آزاد که اجازه دسترسی بدون هزینه، استفاده، انطباق و توزیع مجدد توسط دیگران بدون محدودیت یا با محدودیت را می‌دهد، تعیین کرد. مجوز متن باز در چارچوب  حقوق مالکیت معنوی موجود بنا شده‌است که توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه تعریف شده‌است و به تالیف اثر احترام می‌گذارد ” ‏. اغلب از اصطلاح بنیاد ویلیام و فلورا هیولت برای تعریف OER استفاده می‌شود. OERمنابع آموزشی ، یادگیری ، و تحقیقاتی هستند که در حوزه عمومی فعالیت می‌کنند یا تحت مجوز مالکیت معنوی منتشر شده‌اند که اجازه استفاده آزادانه از آن‌ها را می‌دهند و توسط دیگران مجدد مورد تملک قرار می‌گیرند. منابع آموزشی آزاد شامل دوره‌های کامل، مواد درسی، ماژول ها، کتاب‌های درسی، ویدیوهای اسریم(آموزشی)، تست‌ها، نرم‌افزار و هر ابزار، مواد یا تکنیک‌های دیگر مورد استفاده برای پشتیبانی از دسترسی به دانش است.

بنیاد هیولت تعریف خود را اینگونه به روز کرد.

” منابع آموزشی آزاد، مطالب آموزشی، یادگیری و تحقیقاتی در هر رسانه دیجیتال میباشند یا در غیر این صورت در حوزه عمومی قرار دارند یا تحت مجوز آزاد منتشر شده‌اند که اجازه دسترسی بدون هزینه، استفاده، انطباق و توزیع مجدد توسط دیگران بدون محدودیت یا با محدودیت را می‌دهد” ‏. تعریف جدید به صراحت بیان می‌کند که OER می‌تواند هم منابع دیجیتال و هم منابع غیر دیجیتال را شامل شود. همچنین، چندین نوع کاربرد را که مجوز OER، با الهام از فعالیت‌های ۵R OER دارد را نام میبریم‏.

 

فعالیت‌ها R ۵  / مجوزهای ارائه‌شده توسط دیوید ویلی، که شامل :

حق ایجاد، مالکیت، و کنترل کپی‌های محتوا را حفظ کنید (‏برای مثال، دانلود، کپی، ذخیره، و مدیریت)‏.

استفاده مجدد- حق استفاده از محتوا در طیف وسیعی از روش‌ها (‏برای مثال در یک کلاس، در یک گروه مطالعه، در یک وب سایت، در یک ویدئو)‏.

حق انطباق، تنظیم، اصلاح یا تغییر خود محتوا را بازبینی گویند (‏برای مثال، ترجمه محتوا به زبان دیگر)‏.

حق ترکیب محتوای اصلی یا تجدید نظر شده را با آیتم دیگر برای ایجاد چیزی جدید حفظ کنید (‏برای مثال، محتوای اصلی را در یک طرح گنجانید)‏.

حق به اشتراک گذاری نسخه‌های محتوای اصلی، بازنگری‌های خود، یا بازمالی‌های خود را با دیگران توزیع کنید (‏برای مثال، یک کپی از محتوا را به یک دوست بدهید)‏[.

کاربران OER مجاز به شرکت در هر یک از این فعالیت‌های ۵ R هستند که با استفاده از یک مجوز متن باز مجاز هستند.

سازمان هم‌کاری و توسعه اقتصادی ‏OECD‏OER را اینگونه تعریف می‌کند: مطالب دیجیتالی شده که آزادانه و آشکار برای مربیان، دانشجویان، و خودیادگیرندگان جهت استفاده و استفاده مجدد برای تدریس، یادگیری، و تحقیق ارائه می‌شوند.

OER شامل محتوای یادگیری، ابزارهای نرم‌افزاری برای توسعه، استفاده و توزیع محتوا، و منابع اجرایی مانند منابع متن باز است‏.

(‏این تعریف ذکر شده توسط پروژه خواهر ویکی‌مدیا، ویکی‌لیکس است)‏.

به منظور مقایسه، کشورهای همسود آموزش “وسیع‌ترین تعریف از منابع آموزشی آزاد (‏OER)‏را به عنوان مطالبی که آزادانه و آشکارا برای استفاده و انطباق با تدریس، یادگیری، توسعه و تحقیق ارایه می‌شوند “، پذیرفته‌اند.

پروژه ویکی‌مربی نشان می‌دهد که OER به منابع آموزشی (‏طرح‌های درس، کوئیز، برنامه‌درسی، ماژول های آموزشی، شبیه‌سازی‌ها و غیره)‏اشاره دارد که آزادانه برای استفاده، استفاده مجدد، انطباق و به اشتراک گذاری در دسترس هستند.

تعاریف بالا برخی از تنش‌هایی که با OER وجود دارد را نشان می‌دهند.

ماهیت منبع: چندین تعریف بالا، تعریف OER را به منابع دیجیتال محدود می‌کنند، در حالی که برخی دیگر معتقدند، هر منبع آموزشی را می توان در تعریف لحاظ کرد.

منبع منبع(منابع): در حالی که برخی از تعاریف نیازمند منبعی هستند که با یک هدف آموزشی صریح در ذهن تولید شود، دیگران این را گسترش می‌دهند تا شامل هر منبعی باشند که ممکن است به طور بالقوه برای یادگیری استفاده شود.

سطح آزادی: بیشتر تعاریف نیازمند این هستند که یک منبع در حوزه عمومی یا تحت یک مجوز کاملا متن باز قرار گیرد. برخی دیگر تنها نیازمند آن هستند که استفاده رایگان برای اهداف آموزشی اعطا شود، احتمالا به استثنای استفاده تجاری.

این تعاریف همچنین عناصر مشترکی دارند، یعنی همه آن‌ها :

استفاده و استفاده مجدد، طرح بندی، و اصلاح منابع را پوشش میدهند.

شامل استفاده رایگان معلمان و فراگیران برای اهداف آموزشی هستند.

شامل تمام انواع رسانه‌های دیجیتال میباشند.

با توجه به تنوع کاربران، خالقان و حامیان منابع آموزشی آزاد، عجیب نیست که انواع موارد و الزامات مورد استفاده را بیابیم.

به همین دلیل، ممکن است در نظر گرفتن تفاوت‌های بین توصیفات منابع آموزشی آزاد، مفید باشد زیرا در نظر گرفتن خود توصیفات است. یکی از چندین تنش در رسیدن به توصیف اجماع نظر OER  ‏همانطور که در تعاریف بالا یافت شد)‏این است که آیا باید تاکید روشنی بر تکنولوژی‌های خاص وجود داشته باشد یا نه.

به عنوان مثال، یک ویدیو می‌تواند بدون اینکه یک ویدئوی در حال پخش باشد، آزادانه و بدون مجوز استفاده شود.

یک کتاب می‌تواند بدون اینکه سند الکترونیکی باشد آزادانه و بدون مجوز استفاده شود.

این تنش عمیقا ناشی از فن‌آوری گفتمان با صدور مجوز منبع متن باز پیوند دارد. برای اطلاعات بیشتر در این مقاله به مجوز و انواع OER مراجعه کنید.

همچنین تنش بین ماهیت‌هایی که در کمی کردن استفاده از OER ارزش پیدا می‌کنند و آن‌هایی که چنین معیارهایی را بی‌ارتباط با منابع آزاد و باز می‌بینند وجود دارد. آن دسته از معیارهایی که به OER نیاز دارند اغلب آن‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری اقتصادی در فن‌آوری‌های مورد نیاز برای دسترسی یا تامین OER الکترونیکی دارند، آن‌هایی که منافع اقتصادی بالقوه ای دارند که توسط OER تهدید می‌شوند،‏ یا آن‌هایی که نیاز به توجیه هزینه‌های پیاده‌سازی و حفظ زیرساخت یا دسترسی به OER رایگان در دسترس دارند. در حالی که تمایز معنایی را می توان با مشخص کردن فن‌آوری‌های مورد استفاده برای دسترسی و محتوای یادگیری میزبان از خود محتوا دست یافت، این فن‌آوری‌ها عموما به عنوان بخشی از مجموعه منابع باز آموزشی پذیرفته می‌شوند.

از آنجایی که OER برای اهداف آموزشی گوناگونی در دسترس است، بیشتر سازمان‌هایی که از OER استفاده می‌کنند، شرایطی که نه مدرک تحصیلی دریافت می‌کنند و نه حمایت علمی و اجرایی از دانشجویانی که به دنبال دریافت اعتبار دانشگاهی از یک موسسه دارای مدرک معتبر هستند، فراهم می‌کنند.

برای اینکه منابع آموزشی OER باشند، باید مجوز متن باز داشته باشند. بسیاری از منابع آموزشی موجود در اینترنت با هدف اجازه دادن به دسترسی آنلاین به محتوای آموزشی دیجیتالی شده‌اند، اما خود این مواد به طور محدود دارای مجوز هستند. در نتیجه OER نیستند. اغلب، این کار عمدی نیست.

بسیاری از مربیان در حوزه قضایی خود با قوانین کپی‌رایت آشنایی ندارند و به قوانین بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهند. تقریبا قانون بین‌المللی و قوانین ملی همه کشورها، و قطعا آن‌هایی که در سازمان جهانی مالکیت معنوی (‏WIPO‏) ثبت‌نام کرده‌اند، تمام محتوا را تحت حق تکثیر شدید محدود می‌کنند (‏مگر اینکه صاحب حق تکثیر به طور خاص آن را تحت یک مجوز آزاد منتشر کند)‏.

مجوز مجلس عوام خلاق، پرکاربردترین چارچوب صدور مجوز برای OER است‏.

تاریخچه

اصطلاح شی گرایی در سال ۱۹۹۴ توسط وین هاجنز ابداع شد و به سرعت در میان مربیان و طراحان آموزشی رواج یافت، این ایده را رواج پیدا کرد طوری که که مواد دیجیتال را بتوان طوری طراحی کرد که امکان استفاده مجدد آسان را در طیف گسترده‌ای از موقعیت‌های تدریس و یادگیری فراهم آورد‏.

جنبش OER منجر به تحولات در آموزش متن باز و از راه دور (‏ODL) و در زمینه وسیع فرهنگ دانش باز، ۷۸۹، اشتراک آزاد و هم‌کاری با هم سالان ناشی شد که به عنوان مثال در اواخر قرن بیستم  نرم ‌افزار فری / ای دی اس متن باز ‏FLOSS‏در آن ظهور کرد.

این پروژه به دلیل جرقه زدن یک جنبش جهانی منابع آموزشی آزاد پس از اعلام این مطلب در سال ۲۰۰۱ که می‌خواست فهرست کامل دوره MITs را به صورت آنلاین منتشر کند و این پروژه را در سال ۲۰۰۲ راه‌اندازی کند، اعتبار یافت. در اولین جلوه این جنبش، MIT وارد هم‌کاری با دانشگاه ایالتی یوتا شد، جایی که استادیار تکنولوژی آموزشی، دیوید ویلی، یک شبکه حمایتی توزیع‌شده برای محتوای OCWs از طریق انجمن‌های داوطلبانه و خود سازمان دهی منافع ایجاد کرد.

اصطلاح “منابع آموزشی آزاد” برای اولین بار در انجمن UNESCO’s ۲۰۰۲ در مورد تاثیر آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید.

در سال ۲۰۰۵ مرکز تحقیقات و نوآوری آموزشی OECD’s یک مطالعه ۲۰ ماهه را برای تحلیل و ترسیم مقیاس و دامنه اقدامات مربوط به “منابع آموزشی آزاد” از نظر هدف، محتوا و بودجه آغاز کرد.

این گزارش “دادن دانش رایگان” است

ظهور منابع آموزشی آزاد “، که در ماه می ۲۰۰۷ منتشر شد، خروجی اصلی این پروژه است که شامل تعدادی جلسه تخصصی در سال ۲۰۰۶ می‌باشد. در سپتامبر ۲۰۰۷، موسسه جامعه متن باز و بنیاد شاتلوورث جلسه‌ای را در کیپ‌تاون برگزار کردند که در آن ۳۰ تن از حامیان اصلی آموزش و پرورش آزاد دعوت شدند تا در متن بیانیه هم‌کاری کنند.

اعلامیه آموزش متن باز کیپ‌تاون در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ منتشر شد و از دولت‌ها و ناشران خواست تا مطالب آموزشی عمومی را بدون هیچ هزینه‌ای از طریق اینترنت در دسترس قرار دهند.

جنبش جهانی برای OER در اولین کنگره جهانی OER که در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ توسط یونسکو، COL و دیگر شرکا در پاریس برگزار شد، به اوج خود رسید.

اعلامیه پاریس OER‏۲۰۱۲ ‏تعهد مشترک سازمان‌ها، دولت‌ها و موسسات بین‌المللی برای ترویج صدور مجوز آزاد و به اشتراک گذاری رایگان محتوای بودجه عمومی، توسعه سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی در OER، ظرفیت‌سازی، و تحقیقات آزاد را تایید کرد. در سال ۲۰۱۸، دومین کنگره جهانی نفت در لیوبلیانا، اسلوونی با هم‌کاری یونسکو و دولت اسلوونی برگزار شد.

۵۰۰ کارشناس و نماینده ملی از ۱۱۱ کشور طرح اقدام لیوبلیانا OER را به تصویب رساندند. این طرح ۴۱ اقدام را به جریان اصلی منابع دارای مجوز آزاد برای دستیابی به هدف توسعه پایدار ۲۰۳۰ در مورد “کیفیت و آموزش مادام العمر” توصیه می‌کند.

یک سابقه تاریخی که باید در نظر گرفته شود آموزش هنرمند جوزف بویز و تاسیس دانشگاه بین‌المللی آزاد برای خلاقیت و تحقیقات بین رشته‌ای در سال ۱۹۷۳ است. بویز پس از هم‌کاری با شاگردانش در سال ۱۹۶۷، از سمت تدریس خود در سال ۱۹۷۲ در استاتلیچ کونستاکادمی دوسلدورف برکنار شد.

این موسسه این واقعیت را تایید نکرد که او به ۵۰ دانشجوی رد شده از پذیرش تا تحصیل با او اجازه داده‌است. دانشگاه آزاد به طور فزاینده‌ای درگیر فعالیت‌های سیاسی و منشوری شد که خواستار تجدید حیات و بازسازی سیستم‌های آموزشی بود.

مزایای منابع آموزشی آزاد

مزایای استفاده از OER عبارتند از:

دسترسی گسترده به یادگیری – هر زمان میتونه به هر جایی دسترسی پیدا کنه

توانایی اصلاح مطالب درسی – می‌تواند به موضوعاتی که البته به آن‌ها مربوط است محدود شود.

البته افزایش سبک‌های منابع  – متون، تصاویر و فیلم‌ها می‌توانند برای پشتیبانی از یادگیری متفاوت به کار روند.

انتشار سریع اطلاعات کتاب درسی – کتاب‌های درسی را می توان سریع‌تر از انتشار به صورت آنلاین مطرح کرد

صرفه‌جویی در هزینه برای دانش آموزان – همه خواندنی ها به صورت آنلاین موجود است که صدها دلار برای دانش آموزان صرفه‌جویی می‌کند

معایب منابع آموزشی آزاد

معایب استفاده از OER عبارتند از:

کیفیت / قابلیت اطمینان مربوط به برخی از مواد آنلاین است که می‌تواند توسط هر کسی در هر زمانی ویرایش شود که منجر به اطلاعات نامربوط یا نادرست می‌شود.

محدودیت حفاظت از مالکیت حق تکثیر محفوظ است. مجوزهای OER “همه حقوق محفوظ” را به “برخی حقوق” تغییر می‌دهند.

به طوری که پدید آورندگان محتوا باید مراقب باشند که چه موادی را در دسترس قرار می‌دهند، مسایل فن‌آوری برخی از دانشجویان ممکن است در دسترسی به منابع آنلاین به دلیل ارتباط کند اینترنتی دچار مشکل شوند، یا ممکن است به نرم‌افزار مورد نیاز برای استفاده از مواد دسترسی نداشته باشند ‏.

مجوز و نوع ها :

پرونده ها ، تبدیل یک منبع به یک منبع آموزشی متن باز

تبدیل یک منبع به یک منبع آموزشی متن باز

باز کردن منابع آموزشی اغلب شامل مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی است.

مواد آموزشی سنتی، مانند کتاب‌های درسی، تحت شرایط معمول کپی‌رایت محافظت می‌شوند. با این حال، در نتیجه کار عوام خلاق، یک سازمان غیر انتفاعی که قراردادهای مجوز آماده را فراهم می‌کند که نسبت به شرایط “همه حقوق محفوظ” استاندارد بین‌المللی حق تکثیر، محدودیت کمتری دارند، گزینه‌های جایگزین و انعطاف‌پذیرتر برای صدور مجوز وجود دارد.

این گزینه‌های جدید به یک ” سرویس زیرساخت حیاتی برای جنبش OER تبدیل شده‌اند گواهی‌نامه دیگر که معمولا توسط توسعه دهندگان نرم‌افزار OER استفاده می‌شود، مجوز عمومی گنو از جامعه نرم‌افزارهای آزاد و متن باز FOSS ‏است.

مجوز متن باز اجازه استفاده از موادی را می‌دهد که به سادگی تحت حق تکثیر مجاز نیستند.

MOOCS

MOOCS ها مخفف دوره‌های آنلاین گسترده هستند. این دوره‌ها، دوره‌های رایگان آنلاین هستند که برای هر فردی که مایل به ثبت‌نام در این دوره‌ها است، وجود دارد. این دوره‌ها طیف گسترده‌ای از دوره‌ها را در بسیاری از موضوعات مختلف ارائه می‌دهند تا افراد بتوانند دانش و تحصیلات خود را به روشی آسان و مقرون‌به‌صرفه ارتقا دهند.

انواع منابع آموزشی آزاد شامل دوره‌های کامل، مطالب درسی، ماژول ها، موضوعات آموزشی، کتاب‌های درسی باز، ویدیوهای دارای مجوز آزاد، آزمون‌ها، نرم‌افزار و دیگر ابزارها، مواد یا تکنیک‌های مورد استفاده برای پشتیبانی از دستیابی به دانش است. OER ممکن است منابع ثابت آزاد و در دسترس باشد، منابع پویایی که در طول زمان تغییر می‌کنند و جویندگان دانش با آن‌ها تعامل و به روز رسانی می‌کنند (‏مانند مقاله ویکی‌پدیا)‏ ، یا یک دوره یا ماژول با ترکیبی از این منابع.

سیاستOER

مقاله اصلی سیاست منابع آموزشی آزاد است. طرح استفاده در ساده کردن سیاست OER. سیاست‌های متن باز منابع آموزشی اصل یا اصول پذیرفته‌شده توسط نهاده‌ای حاکم در حمایت از استفاده از محتوا و شیوه‌های باز در موسسات آموزشی هستند. بسیاری از این سیاست‌ها نیازمند منابع مالی عمومی هستند که به طور آشکار دارای مجوز باشند. چنین سیاست‌هایی به طور فزاینده‌ای در کشور، ایالت / استان و سطح محلی بیشتر در حال ظهور هستند.
مجلس عوام خلاق میزبان یک مرکز ثبت سیاست منابع آموزشی آزاد بود، که ۹۵ سیاست آموزشی متن باز را از سراسر جهان فهرست کرد و پیشنهاد کرد. اداره ثبت سیاست OER در پاییز ۲۰۱۸ به نقشه جهانی OER منتقل شد که در حال حاضر شامل ۱۴۸ سیاست است. مجلس عوام خلاق و چندین سازمان بار دیگر،سیاست شبکه متن باز را برای ترویج خلق، تصویب و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های باز که به پیشرفت خیر عمومی می‌انجامد، راه‌اندازی کردند. حمایت از حامیان سیاست متن باز، سازمان‌ها و سیاست گذاران، ایجاد ارتباط بین فرصت‌های سیاست باز با کمک و به اشتراک گذاری اطلاعات.

تحقیق

جنبش رو به رشد OER همچنین فعالیت‌های تحقیقاتی در مورد OER در سراسر جهان را پرورش یافته است. به طور کلی، تحقیق در مورد OER براساس تمرکز تحقیق به چهار دسته تقسیم می‌شود که چارچوب COUP نامیده می‌شود.

هزینه

تاثیر پذیرش OER بر کاهش هزینه.

پیامدها: تاثیر پذیرش / استفاده از OER بر یادگیری دانش آموزان.

کاربرد: تاثیر و شیوه‌های حول سفارشی سازی OER.

استثناها: برداشت دانش اموزان و دانشجویان از OER

هیلتون (‏۲۰۱۶)‏مطالعات در مورد OER را با تمرکز بر هزینه، نتایج، و ادراک مرور کرد، و دریافت که اکثر مطالعات (‏مثل فیشر، هیلتون، رابینسون، ویلی، ۲۰۱۵؛  لووت، میر، تیله ۲۰۰۸؛ سواری، جیمیز، میدلتون – دکازنر، وینچ، ۲۰۱۱؛‏ باعث بهبود قابل‌توجه هزینه آموزش دانش آموزان شدند. او همچنین دریافت که برداشت اساتید و دانشجویان از OER عموما مثبت است (‏مانند آلن سیامان ۲۰۱۴؛‏ Bliss، هیلتون، ویلی، و تیانوس ۲۰۱۳)‏. مطالعات کمی استفاده از OER را بررسی کرده‌اند، بنابراین هنوز مشخص نیست که چگونه استفاده از OER  ‏با اجازه داده‌شده توسط مجوز باز)‏ به یادگیری دانشجویان کمک می‌کند. برای مثال، تحقیقات انجام‌شده در جمهوری‌چک ثابت کرده‌است که بیشتر دانش آموزان می‌گویند که از OER بیشتر از وسایل کلاسیک استفاده می‌کنند. ویکی‌پدیا پرمصرف‌ترین منبع است. در دسترس بودن، میزان اطلاعات و جهت گیری آسان، مهم‌ترین مزایای استفاده از OER هستند. (پژیسکا, 2018).

رویکردهای پیشنهاد شده در چارچوب COUP نیز در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته‌اند ‏برای مثال پاندرا فرنچ سانتوش، ۲۰۱۷؛ ابوالابی، ۲۰۱۷ ‏، هرچند انواع زمینه‌ها و استفاده از OER در سراسر کشورها متفاوت است.

مطالعه ۲۰۱۸ دانشگاه چارلز  نشان می‌دهد که ویکی‌پدیا پرمصرف‌ترین OER برای دانشجویان مطالعات زیست‌محیطی است (‏۹۵ % دانشجویان از آن استفاده می‌کنند)‏و استدلال می‌کند که موسسات آموزشی باید توجه خود را بر روی آن متمرکز کنند (‏برای مثال توسط ویکی‌پدیان در محل سکونت)‏.

برای تشویق بیشتر محققان برای پیوستن به رشته OER، گروه آموزش و پرورش باز یک برنامه کمک‌هزینه تحقیقات OER ایجاد کرده‌است، که ۱۵ تا ۳۰ دانشجوی دکتری و محققان حرفه‌ای در آمریکای شمالی (‏آمریکا و کانادا)‏را انتخاب می‌کند تا به امروز بیش از ۵۰ محقق به این برنامه پیوسته‌اند و تحقیقات خود را در دانشگاه OER انجام داده‌اند. این شرکت به اعضای خود منابع مالی و فرصت‌های شبکه‌ای و همچنین پشتیبانی تحقیقاتی ارائه می‌دهد.

در حال حاضر، بیش از ۶۰ دانشجو به عنوان اعضای آن فهرست شده‌اند.

روال‌های آموزشی متن باز :

OER در زمینه‌های آموزشی به روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌است و محققان و متخصصان نام‌های متفاوتی را برای چنین اقداماتی پیشنهاد کرده‌اند. بنا به گفته ویلی هیلتون (‏۲۰۱۸)‏، دو اصطلاح رایج مورد استفاده “آموزش متن باز” و “روش‌های آموزش متن باز” هستند. آنچه که این دو اصطلاح به آن اشاره می‌کنند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارد و اغلب غیرقابل‌تشخیص است.

به عنوان مثال، ولر (‏۲۰۱۳)‏آموزش و پرورش متن باز را به شرح زیر تعریف می‌کند: “آموزش متن باز استفاده از این محتوای فراوان و متن باز (‏مانند منابع آموزشی باز، ویدیوها، پادکست ها)‏را ایجاد می‌کند، اما همچنین تاکید بر شبکه و ارتباطات یادگیرنده در این مورد می‌گذارد”.روش‌های  آموزشی متن باز به عنوان مثال، “مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در اطراف طراحی آموزشی و اجرای رویدادها و فرآیندهای در نظر گرفته‌شده برای حمایت از یادگیری” تعریف می‌شوند. آن‌ها همچنین شامل ایجاد، استفاده و طرح بندی منابع آموزشی آزاد ‏OER و انطباق آن‌ها با شرایط زمینه‌ای هستند.

(‏ابتکار کیفیت آموزشی متن باز)‏. ویلی هیلتون (‏۲۰۱۸) یک اصطلاح جدید به نام “آموزش و پرورش با قابلیتOER” پیشنهاد کرد، که به عنوان “مجموعه‌ای از شیوه‌های آموزش و یادگیری که تنها ممکن یا عملی در زمینه مجوزهای ۵ R که مشخصه OER هستند” تعریف می‌شود، با تاکید بر مجوزهای ۵ R فعال شده با مجوزهای متن باز.

هزینه‌ها

یکی از مزایای OER، پتانسیل آن‌ها برای کاهش هزینه‌ها است. با اینکه به نظر می‌رسد OER برای پایین آوردن کل هزینه‌ها مناسب است، اما آن‌ها بدون هزینه نیستند. OER جدید را می توان مونتاژ کرد یا به سادگی از منابع باز موجود دوباره استفاده کرد یا دوباره پیشنهاد داد. این یک قدرت اولیه OER است و، به این ترتیب، می‌تواند صرفه‌جویی در هزینه‌ها را ایجاد کند.که نیازی نیست که OER از اول ایجاد شود. از سوی دیگر، برخی هزینه‌ها در فرآیند مونتاژ و انطباق نیز وجود دارد. و برخی از OER ها باید در ابتدا در یک زمان ایجاد و تولید شوند. در حالی که OER باید میزبانی و منتشر شود، و برخی نیازمند بودجه هستند، توسعه OER می‌تواند مسیرهای مختلفی مانند ایجاد، پذیرش، انطباق و تغییر را طی کند.

هر یک از این مدل‌ها ساختار هزینه و درجه کارایی هزینه متفاوتی را ارایه می‌دهد. هزینه‌های اضافی در توسعه زیرساخت OER می‌تواند گران باشد، مانند ساخت زیرساخت OER. باچر و هوسن اشاره کردند که ” استدلال کلیدی مطرح‌شده توسط کسانی که در مورد مزایای بالقوه OER نوشته‌اند مربوط به پتانسیل آن برای صرفه‌جویی در هزینه یا حداقل ایجاد راندمان اقتصادی قابل‌توجه است. با این وجود، تا به امروز ارائه محدودی از داده‌های واقعی برای پشتیبانی از این ادعا صورت‌گرفته است که باعث کاهش کارآیی چنین استدلال‌هایی شده و جنبش OER را به سمت انتقاد آکادمیک موجه سوق داده است.

پشتیبانی سازمانی

بخش بزرگی از کار اولیه بر روی منابع آموزشی آزاد توسط دانشگاه‌ها و بنیادهایی مانند بنیاد ویلیام و فلورا هیولت تامین مالی شد، که حامی مالی اصلی منابع آموزشی باز در سال‌های اولیه بود و بیش از ۱۱۰ میلیون دلار در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ هزینه کرد، که بیش از ۱۴ میلیون دلار آن به MIT رفت. بنیاد شاتلوورث، که بر روی پروژه‌های مربوط به خلق محتوای مشترک تمرکز دارد، نیز در این پروژه مشارکت داشته‌است. در حالی که دولت بریتانیا ۵.۷ میلیون پوند کمک کرده‌است، نهاده‌ای سرمایه‌گذاری بریتانیا JISC ‏‏ و HEFCE نیز از حمایت سازمانی برخوردار شده‌اند.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (‏یونسکو)‏نقش مهمی در “آگاه ساختن کشورها از پتانسیل کار” دارد ‏. این سازمان از طریق موسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی ‏IIEP ‏به بحث در مورد چگونگی اجرای این سیستم در عمل پرداخته و ریاست آن را بر عهده گرفته‌است. با اعتقاد به این که OER می‌تواند دسترسی به آموزش با کیفیت را گسترش دهد به ویژه هنگامی که بسیاری از کشورها و موسسات آموزش عالی در آن سهیم باشند، یونسکو OER را به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای دسترسی، برابری و کیفیت در روح اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد حمایت قرار می‌دهد.

پیشقدمی

مهارت مجلس عوام در سال ۲۰۱۲ تحت نظارت دفتر دانشگاه ایالتی کالیفرنیا توسعه یافت و بودجه آن از طریق ابتکار ۲ میلیارد دلاری اتاق بازرگانی آزمایشگاهی آمریکا تامین شد. جرارد هانلی، معاون صدراعظم، که پروژه خواهر را مدل‌سازی کرده بود، گفت: محتوای توسعه نیروی کار باز توسط ۷۰۰ کالج اجتماعی و دیگر موسساتمحتوای مهارت عوام در سپتامبر ۲۰۱۹ از دو میلیون دانلود فراتر رفت و در آن زمان به عنوان بزرگ‌ترین مخزن آموزش باز نیروی کار و آموزش در نظر گرفته شد.در سراسر ایالات‌متحده توسعه و بررسی شد.

یک طرح موازی با نام CNX OpenS (‏کانکسیونز سابق)‏، از سال ۱۹۹۹ از دانشگاه رایس آغاز شد. در ابتدا، پروژه کانکسیون‌ها بر ایجاد یک مخزن متن باز از محتوای تولید شده توسط کاربر متمرکز بود. در مقایسه با پروژه‌های OCW، لازم است که مجوزهای محتوا تحت یک مجوز بین‌المللی اسناد مشترک خلاق آزاد شوند. مشخصه کانکسیون‌ها استفاده از فرمت سفارشی XML CNXML است که برای کمک و فعال کردن ترکیب و استفاده مجدد از محتوا طراحی شده‌است.

در سال ۲۰۱۲، استکس باز براساس پروژه کانکسیون‌ها ایجاد شد. در مقایسه با کتابخانه‌های محتوایی ایجاد شده توسط کاربر، استخدام کنندگان مالیاتی باز، متخصصان موضوعی را برای ایجاد کتاب‌های درسی در سطح کالج که به صورت رایگان دیده می‌شوند، دارای مجوز آشکار و به صورت آنلاین در دسترس هستند، مورد توجه قرار می‌دهند. همانند محتوای موجود در CNX مالیاتی باز، کتاب‌های مالیات باز تحت مالکیت مجلس عوام خلاق CC توسط مجوزهایی موجود هستند که به کاربران اجازه استفاده مجدد، ترکیب مجدد و توزیع مجدد محتوا را تا زمانی که اسناد را فراهم می‌کنند، می‌دهند. ماموریت بیان‌شده OpenStax’s، ایجاد کتاب‌های درسی تخصصی برای بالاترین ثبت‌نام در دوره‌های کارشناسی کالج است که کیفیت کتاب‌های درسی سنتی را دارند، اما برای دانشجویان سازگار و رایگان هستند.

از دیگر ابتکارات برگرفته از محیط آموزشی MIT، منابع متن باز چین برای تحصیل و آموزش در ژاپن است. کنسرسیوم دوره‌های آزاد که در سال ۲۰۰۵ برای گسترش دسترسی و تاثیر مواد درسی آزاد و پرورش مطالب درسی آزاد تاسیس شد، بیش از ۲۰۰ موسسه عضو از سراسر جهان را در سال ۲۰۰۹ شمرد. OER

 آفریقا، ابتکاری که توسط موسسه آموزش از راه دور آفریقای جنوبی ‏Saide ‏برای ایفای نقش پیشرو در هدایت توسعه و استفاده از OER در تمام بخش‌های آموزشی در قاره آفریقا تاسیس شد. پروژه4 مدرسهOER بر استفاده از منابع آموزشی باز در آموزش معلمان در منطقه جنوب صحرای آفریقا متمرکز است.

(‏هلند)‏برنامه‌ای بود با هدف ارتقا استفاده از منابع آموزشی آزاد (‏OER)‏در بخش آموزش و پرورش این کشور.

برنامه منابع آموزشی آزاد (‏فاز اول و دوم (‏انگلستان)‏، که بودجه آن توسط HEFCE، آکادمی آموزش عالی بریتانیا و کمیته سیستم‌های اطلاعات مشترک JISC ‏تامین شده‌است، و از پروژه‌ها و فعالیت‌های آزمایشی در اطراف انتشار آزاد منابع آموزشی، برای استفاده رایگان و پاک‌سازی جهانی پشتیبانی کرده‌است.

در سال ۲۰۰۳ مالکیت پروژه‌های ویکی‌پدیا و ویکی‌مدیا به بنیاد ویکی‌مدیا، یک سازمان خیریه غیر انتفاعی انتقال یافت که هدفش جمع‌آوری و توسعه محتوای آموزشی رایگان و انتشار موثر و جهانی آن است. ویکی‌پدیا از سال ۲۰۰۷ در ۱۰ وب سایت برتر جهان قرار گرفته‌است. در سال ۲۰۰۷ توسط موسسه مطالعات مدیریت دانش در آموزش و پرورش ‏ISKME‏، یک موسسه تحقیقاتی آموزشی غیر انتفاعی که به نوآوری در محتوا و شیوه‌های آموزش باز به عنوان راهی برای جمع‌آوری، به اشتراک گذاری و ترویج منابع آموزشی باز برای مربیان، مدیران، والدین و دانش آموزان، رهبری شد. OER همچنین برای مربیان ابزاری فراهم می‌کند تا OER را با استانداردهای مشترک دولت مرکزی منطبق سازد؛ارزیابی کیفیتOER زیتون به صورت مسئله؛ در سال ۲۰۰۸ ISKME برای مشارکت و به اشتراک گذاری OERs با سایر معلمان و فراگیران در سراسر جهان، به منظور ارتقای بیشتر به اشتراک گذاری این منابع در میان مربیان، طرح آموزش معلمان OER را راه‌اندازی کرد که بر پیشرفت شیوه‌های آموزش باز و ایجاد فرصت‌های تغییر سیستماتیک در آموزش و یادگیری تمرکز دارد.

یکی از اولین منابع OER برای آموزش K – ۱۲، کوریکی است. یک سازمان غیر انتفاعی به نام “کوریکی” یک سایت اینترنتی برای توسعه برنامه‌درسی بازر ‏OSC فراهم می‌کند تا دسترسی جهانی به برنامه‌های درسی و مطالب آموزشی رایگان را برای دانش آموزان تا سن ۱۸ سالگی فراهم کند. با به کار گیری فرآیند باز کردن در بخش آموزش، کوریکی به متخصصان آموزشی قدرت می‌دهد تا در ایجاد برنامه‌های آموزشی خوب، به یک جامعه فعال تبدیل شوند. کیم جونز مدیر اجرایی کوریکیکیو است.

در آگوست سال ۲۰۰۶، ویکی‌نامه‌رسان به منظور فراهم آوردن محلی برای برنامه‌ریزی پروژه‌های آموزشی ساخته‌شده در OER، ایجاد و ارتقای منابع آموزش باز و ایجاد شبکه برای سرمایه‌گذاری آغاز به کار کرد. پروژه Learning۴محتوای آموزشی ویکی، مهارت‌هایی را در استفاده از مدیا ویکی و فن‌آوری‌های نرم‌افزار آزاد مرتبط برای هم‌کاری جمعی در تالیف محتوای آزاد ایجاد می‌کند و ادعا می‌کند که بزرگ‌ترین پروژه آموزشی ویکی برای آموزش است. تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ این پروژه ۸۶ کارگاه آموزشی با آموزش ۳،۰۰۱ مربی از ۱۱۳ کشور مختلف را تسهیل کرد.

بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷، به عنوان یک اقدام  تحت انتقال برنامه یادگیری الکترونیکی اروپا، پروژه نظارت بر محتوای یادگیری الکترونیکی باز (‏olCOS)‏مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را با هدف پرورش ایجاد، به اشتراک گذاری و استفاده مجدد از منابع آموزشی باز ‏OER ‏در اروپا و فراتر از آن انجام می‌دهد. نتیجه اصلی olCOS یک نقشه راه بود، تا به تصمیم گیرندگان دیدی کلی از پیشرفت‌های فعلی و احتمالی آینده در OER و توصیه‌هایی در مورد نحوه پرداختن به چالش‌های مختلف در OER ارایه شود.

 نظیر تولید در ساخت منابع آموزش باز مشارکتی ‏OERs مورد استفاده قرار گرفته‌است. بخش نویسندگی، یک کتاب درسی باز بین‌المللی به رهبری جو ماکسلی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، از یک کتاب درسی چاپی به یک منبع انبوه برای نویسندگان دانشگاهی در سراسر جهان تبدیل شده‌است. پلتفرم‌های عظیم دوره آنلاین ‏MOOC ‏نیز علاقه به ساخت کتاب‌های الکترونیکی آنلاین را ایجاد کرده‌اند. ایجاد تغییر جامعه ‏CCMOOC ‏در دانشگاه مینه سوتا یکی از چنین پروژه‌هایی است که به طور کامل بر روی مدل مردمی برای تولید محتوا بنا شده‌است. در مدت ۱۰ هفته، ۱۵۰ نویسنده بیش از ۵۰ فصل را به سایت همراه و کتاب MOOC ارسال کردند.

در سال ۲۰۱۱، دانشگاهیان دانشگاه بمبئی، هند یک پورتال OER با منابع آزاد در زمینه اقتصاد میکرو، اقتصاد ماکرو، و مهارت‌های نرم برای یادگیرندگان جهانی ایجاد کردند.

پروژه دیگر طرح آموزش رایگان از بنیاد سایلر است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از راه رسیدن به هدف اولیه خود یعنی ارائه ۲۴۱ دوره دانشگاهی در ۱۳ حوزه موضوعی است. بنیاد سایلر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه و دانشکده و متخصصان موضوعی برای کمک به این فرآیند و همچنین برای اطمینان از کیفیت هر دوره استفاده می‌کند. این بنیاد همچنین از ایجاد منابع جدید دارای مجوز آزاد حمایت می‌کند که هم اکنون در دسترس نیستند و هم از طریق چالش کتاب درسی آزاد.

در سال ۲۰۱۰، دانشگاه بیرمنگام و دانشکده اقتصاد لندن با یکدیگر بر روی پروژه HEA و JISC DELILA کار کردند، هدف اصلی این پروژه انتشار یک نمونه کوچک از منابع آموزشی آزاد برای حمایت از گنجاندن آموزش دیجیتالی و سواد اطلاعاتی در دوره‌های آموزش معلم سازمانی توسط HEA شامل PGcerts و دیگر دوره‌های CPD بود. یکی از مهم‌ترین موانعی که پروژه به اشتراک گذاری منابع در سواد اطلاعاتی پیدا کرد حق تکثیر بود که به ارائه دهندگان پایگاه‌داده تجاری تعلق داشت.

در سال ۲۰۰۶، دانشگاه مجازی آفریقا ‏AVU ‏۷۳ واحد از برنامه‌های آموزش معلم خود را به عنوان منابع آموزش باز برای در دسترس قرار دادن رایگان دوره‌ها برای همه منتشر کرد. در سال ۲۰۱۰، AVU منابع OER را توسعه داد که به افزایش تعداد آفریقایی‌هایی که از، زمینه سازی، به اشتراک گذاری و انتشار محتوای آکادمیک موجود و همچنین آینده استفاده می‌کنند، کمک کرده‌است. این پورتال آنلاین به عنوان سکویی عمل می‌کند که در آن ۲۱۹ واحد ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، و دوره‌های حرفه‌ای آموزش معلمان منتشر می‌شوند. این ماژول‌ها به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و پرتغالی در دسترس هستند و این دانشگاه را به یک موسسه آفریقایی پیشرو در ارائه و استفاده از منابع آموزش باز تبدیل کرده‌است [‏.

در آگوست ۲۰۱۳، کالج جامعه تیدواتر به اولین کالج در ایالات‌متحده تبدیل شد. درجه علمی کاملا براساس محتوای دارای مجوز آزاد “درجه Z” است. تلاش‌های مشترک یک تیم آموزشی ۱۳ نفره، کارکنان دانشکده و مدیریت زمانی به اوج خود رسید که دانشجویان در اولین دوره آموزشی z ثبت‌نام کردند که صرفا براساس OER بود. اهداف این طرح دو هدف بودند: ۱)‏بهبود موفقیت دانشجویان، و ۲ ‏افزایش اثربخشی مربی. دوره‌های آموزشی با استفاده از محتوای دارای مجوز آشکار، بازنگری و انتخاب توسط توسعه دهنده دانشکده براساس توانایی آن در تسهیل دستیابی دانشجویان به اهداف، به نتایج آموزشی تبدیل شدند و بازسازی شدند. ۲۱ z – دوره که در آن واحد علوم مدیریت بازرگانی را تشکیل می‌دهند به طور همزمان در چهار محوطه دانشگاه راه‌اندازی شدند.

TCC یازدهمین کالج بزرگ دولتی دو ساله در کشور است که سالانه حدود ۴۷،۰۰۰ دانشجو را در خود جای می‌دهد. در طی همین دوره زمانی از سال ۲۰۱۴، کالج جامعه ویرجینیای شمالی (‏NOVA) نیز دو مسیر درجه OER با هزینه صفر را ایجاد کرد: یک مدرک وابسته در مطالعات عمومی، و دیگری مدرک وابسته در علوم اجتماعی. انجمن ملی المپیک (‏NOVA‏) یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور است که حدود ۷۵۰۰۰ دانشجو را در شش دانشگاه مشغول به کار می‌کند. نووا آنلاین (‏که قبلا با نام موسسه آموزشی توسعه‌یافته یا گریزلی شناخته می‌شد)‏مرکز متمرکز یادگیری آنلاین برای NOVA است، و از طریق ELI بود که NOVA پروژه آموزش عمومی مبتنی بر OER خود را راه‌اندازی کرد. دکتر پرستون دیویس، مدیر خدمات آموزشی در  تیم آنلاین NOVA، از اعضای هیات‌علمی، طراحان آموزشی و کتابداران این پروژه را رهبری کرد تا آنچه که NOVA آن را دوره‌های “باز دیجیتال” می‌نامد را ایجاد کند. در طول مرحله برنامه‌ریزی، تیم مراقب بود تا دوره‌های اصلی ثبت‌نام را انتخاب کند که می‌توانند تا حد امکان بر تعداد دانشجویان تاثیر بگذارند، بدون در نظر گرفتن دوره خاص مطالعه. در عین حال، این تیم برای ایجاد عمق و کیفیت در مسیرهای کامل برای دانشجویان جهت کسب یک مدرک کامل فراتر از دوره‌های انفرادی نگاه می‌کرد. از پاییز سال ۲۰۱۳ تا پاییز سال ۲۰۱۶، بیش از ۱۵۰۰۰ دانش‌آموز در دوره‌های آموزشی NOVA OER ثبت‌نام کرده بودند که در طی این دوره سه‌ساله صرفه‌جویی بیش از ۲ میلیون دلار در هزینه‌های کتب درسی داشتند.

OER شمالی یک شبکه نوردیک برای ترویج آموزش باز و هم‌کاری بین ذینفعان در تمام بخش‌های آموزشی است. این شبکه اعضایی از تمام کشورهای اسکاندیناوی دارد و گفتگو در مورد آموزش ازاد را تسهیل می‌کند اما در پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه نیز مشارکت دارد. این شبکه توسط پروژه نوردیک OER پشتیبانی می‌شود که بودجه آن توسط نوردپلاس تامین می‌شود.

در نروژ، موسسه آموزش دیجیتال (‏دی ان دی آل ای)‏یک موسسه مشترک در کشور نروژ است که منابع یادگیری دیجیتال ازاد را برای تحصیلات متوسطه ارائه می‌دهد. این اداره علاوه بر این که مجموعه‌ای از منابع آموزشی آزاد است، طیف وسیعی از ابزارهای آنلاین دیگر را برای به اشتراک گذاری و هم‌کاری فراهم می‌کند. در آغاز پروژه در سال ۲۰۰۶، افزایش حجم و تنوع به عنوان شرایط مهم برای معرفی مطالب یادگیری آزاد در آموزش متوسطه بالاتر دیده شد. این ابتکار، اصلاحیه‌ای بود که کشورها را به ارائه رایگان مطالب آموزشی، چاپی و دیجیتالی، از جمله سخت‌افزار دیجیتال، وادار می‌کرد.

در سوئد علاقه فزاینده‌ای به انتشار آزاد و به اشتراک گذاری منابع آموزشی وجود دارد اما سرعت پیشرفت هنوز کند است. در این زمینه سوالات زیادی باید مطرح شود. برای دانشگاه‌ها، مدیریت دانشگاهی و اعضای هیات‌علمی. معلمان در تمام بخش‌های آموزشی نیاز به حمایت و راهنمایی دارند تا قادر به استفاده آموزشی از OER و با کیفیت و در تمرکز باشند. درک پتانسیل کامل OER برای یادگیری دانش آموزان کافی نیست که استفاده از منابع OER را در متن قرار دهیم. زمان ارزشمند معلم باید برای کار متنی و نه صرفا برای ایجاد محتوا مورد استفاده قرار گیرد. هدف پروژه OER برای یادگیری OER سوئد تحریک یک بحث آزاد در مورد هم‌کاری در سوالات زیربنایی در ارتباط با به اشتراک گذاری دانش آنلاین است. یک شبکه متشکل از ده دانشگاه به رهبری دانشگاه کارلستاد مجموعه‌ای از وب سایت‌های آزاد را در طول دوره پروژه با تمرکز بر استفاده و تولید منابع آموزشی باز ترتیب خواهد داد. یک سکوی مجازی برای ابتکارات و منابع شبکه OER سوئد نیز توسعه خواهد یافت. این پروژه قصد دارد به طور خاص بر چگونگی تاثیر OER بر مربیان و تصمیم گیرندگان معلم تمرکز کند. اهداف این پروژه عبارتند از: افزایش سطح هم‌کاری ملی بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزشی در استفاده و تولید OER، یافتن روش‌های آنلاین موثر برای حمایت از اساتید و دانشجویان، از نظر کیفیت، تکنولوژی و قابلیت بازیابی OER، افزایش آگاهی برای پتانسیل وب سایت‌ها به عنوان ابزاری برای یادگیری آنلاین، افزایش سطح هم‌کاری بین پشتیبانی دانشگاه‌ها و به اشتراک گذاری منابع ملی، کمک به ایجاد یک پایگاه دانشگاهی و فن‌آوری مدرن.

بنیاد دانش – ۱۲ که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شد، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در کالیفرنیا است که ماموریت آن کاهش هزینه و افزایش دسترسی به آموزش در ایالات‌متحده و جهان است. منابع آموزشی آزاد و کاملا قابل تنظیم K – ۱۲ همسو با استانداردهای برنامه‌درسی دولتی و متناسب با نیازهای دانش‌آموز و معلم را فراهم می‌کند. ابزارهای این نهاد توسط ۳۸،۰۰۰ مدرسه در ایالات‌متحده و مدارس بین‌المللی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروژه LATIn  ‏یک ابتکار کتاب درسی آزاد گروهی برای آموزش عالی که به طور خاص برای آمریکای‌لاتین طراحی شده‌است، به ارمغان می‌آورد. این ابتکار عمل اساتید و نویسندگان محلی را تشویق و پشتیبانی می‌کند تا با بخش‌ها یا بخش‌های جداگانه هم‌کاری کنند که می‌توانند در کتاب‌های سفارشی توسط کل جامعه گردآوری شوند. کتاب‌های ایجاد شده به صورت رایگان در دسترس دانش آموزان با فرمت الکترونیکی قرار دارند یا می‌توانند به صورت قانونی با هزینه پایین چاپ شوند زیرا هیچ مجوز یا هزینه‌ای برای توزیع آن‌ها وجود ندارد، زیرا همه آن‌ها به عنوان OER با مجوز CC – by – SA خلاقانه منتشر می‌شوند. این راه‌حل همچنین به ایجاد کتاب‌های درسی سفارشی کمک می‌کند که در آن هر استاد می‌تواند بخش‌های مناسب برای دروس خود را انتخاب کند یا می‌تواند آزادانه بخش‌های موجود را با نیازهای آن‌ها تطبیق دهد. همچنین، استادان محلی منبع و مخزن دانش خواهند بود که برای سیستم آموزش عالی آمریکای‌لاتین در نظر گرفته شده‌است.

در سال ۲۰۱۴، بنیاد ویلیام و فلورا هیولت شروع به سرمایه‌گذاری در تاسیس نقشه جهانی OER کردند که طرح‌های OER را در سراسر جهان مستند می‌کند. از سال ۲۰۱۵، hbz و GmbH با سرمایه‌گذاری بنیاد هیولت در https://oermap.org این سرویس را توسعه می‌دهند. اولین نسخه این وب سایت در مارس ۲۰۱۵‏ راه‌اندازی شد و این وب سایت دائما در حال توسعه است. نقشه جهانی از مردم دعوت می‌کند تا وارد یک پروفایل شخصی شده و سازمان، پروژه OER یا سرویس خود را به پایگاه‌داده اضافه کنند.

در مارس ۲۰۱۵، Elademy.com منبع یابی کامل دوره‌های OER را تحت مجوز CC آغاز کرد. این پایگاه انتظار دارد که ۵۰۰۰ دوره را در طول سال اول جمع‌آوری کند که می‌تواند توسط معلمان سراسر جهان مورد استفاده مجدد قرار گیرد. در سال ۲۰۱۵، مرکز دکترای دانشگاه آیداهو محتوای دوره‌های آزاد را برای مدارس K – ۱۲ با هدف بهبود آگاهی از OER در میان مربیان K – ۱۲ راه‌اندازی کرد. این دوره به زودی با یک دوره مشکلات کتاب درسی ازاد دنبال شد که به معلمان K – ۱۲ دانش اولیه در مورد کپی‌رایت، مجوز باز و اسناد می‌دهد. نتایج این پروژه‌ها برای آگاه کردن تحقیقات در مورد چگونگی حمایت از ادبیات اتخاذ مربی K – ۱۲ OER و انتشار روش‌های ازاد مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در سال ۲۰۱۵، موسسه حرفه‌ای بهداشت و سلامت با کمک مالی موسسه خدمات کتابخانه و موزه (‏# SP – ۰۲ – ۱۴ – ۰)‏، منابع دسترسی آزاد ‏OACRرا راه‌اندازی کرد. با این ایده که بسیاری از دوره‌های سطح کالج به بیش از یک کتاب درسی برای ارایه اطلاعات به دانش آموزان متکی هستند، OACR از ذخایر دوره‌های کتابخانه اله‌ام می‌گیرد که در آن کل لیست‌های خواندن برای دوره‌های معمولی را تامین می‌کند. دانشکده می‌تواند فهرست‌های خواندن مطالب دسترسی آزاد را پیدا، ایجاد و به اشتراک بگذارد.

امروزه، ابتکار عمل OER در سرتاسر ایالات‌متحده به کتابداران دانشگاه و دانشکده وابسته است تا منابع را در لیست‌های سیستم‌های مدیریت محتوای کتابخانه به نام LibGuides وارد کنند. مخازن OER را با نظم و انضباط از طریق استفاده از راهنمای لیب راهنمای فردی مانند آنچه که در اینجا از کالج ایالتی رودخانه هند یافت می‌شود، پیدا کنید.

برنامه‌های بین‌المللی

امیدهای زیادی برای OERs برای کاهش شکاف دیجیتال بین شمال جهانی و جنوب جهانی، و کمک به توسعه اقتصادهای کمترتوسعهیافته ابراز شده‌است. تبادل منابع یادگیری اروپا برای مدارس، سرویسی است که توسط مدرسه اروپایی در سال ۲۰۰۴ راه‌اندازی شد و معلمان را قادر می‌سازد تا منابع آموزشی باز چندزبانه از بسیاری از کشورها و ارائه دهندگان مختلف پیدا کنند. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰۰۰۰ منبع آموزشی در یک پورتال براساس زبان، موضوع، نوع منبع و محدوده سنی قابل جستجو هستند.

شورای ملی پژوهش و آموزش آموزشی هند تمامی کتاب‌های درسی خود را از اولین استاندارد تا دوازدهمین استاندارد دیجیتالی کرد. کتاب‌های درسی به صورت رایگان در دسترس هستند. موسسه مرکزی فن‌آوری آموزشی ‏CIET‏، یکی از واحدهای تشکیل‌دهنده NSCT، بیش از هزار برنامه صوتی و تصویری را دیجیتالی کرده‌است. تمام مواد آموزشی AV توسعه‌یافته توسط CIET در حال حاضر در درگاه سکشات در دسترس است.

ابتکار وزارت منابع انسانی و توسعه ، علاوه بر این، مخزن ملی منابع آموزشی باز (‏NROER‏دارای انواع محتوای الکترونیکی است.

پروژه کتابخانه اپن دوره واشنگتن مجموعه‌ای از مواد آموزشی توسعه‌یافته ماهرانه شامل کتاب‌های درسی، سرفصل‌های درسی، فعالیت‌های درسی، خوانش ها و ارزیابی‌ها برای ۸۱ دوره دانشگاهی است. اکنون همه این دوره‌ها منتشر شده‌اند و یک گزینه با کیفیت بالا به دانشکده ارائه می‌دهند که برای دانشجویان بیش از ۳۰ دلار هزینه نخواهد داشت. با این حال، یک مطالعه نشان داد که تعداد بسیار کمی از این منابع استفاده می‌کنند.

(http://www.nacs.org/Portals/NACS/Uploaded_Documents/PDF/Research/OCLresults2014.pdf).

ژاپن از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۵، کنسرسیوم اپن‌کورسویر ژاپن (‏JCW)‏به طور فعال در حال تبلیغ جنبش OER در ژاپن با بیش از ۲۰ عضو نهادی بوده‌است. دومینیکا مرکز آموزشی رایگان در دانشگاه دنیای جدید با ایجاد و محدود کردن ویدیوهای مکمل برای همراهی با آن‌ها و تبدیل آن‌ها به فرمت EPB برای نمایش بهتر بر روی گوشی‌های هوشمند و تبلت ها، استفاده از کتاب‌های درسی موجود OER را گسترش می‌دهد.

بنگلادش اولین کشوری است که مجموعه کاملی از کتاب‌های درسی را برای کلاس‌های ۱ تا ۱۲ دیجیتالی می‌کند.

اروگوئه در ژوئن ۲۰۱۱ به دنبال ۱۰۰۰ منبع یادگیری دیجیتال در یک درخواست برای پیشنهادها ‏RFP‏بود.

در سال ۲۰۱۱، کره‌جنوبی برنامه‌ای را برای دیجیتالی کردن همه کتاب‌های درسی خود و ارائه کامپیوتر و کتاب‌های درسی دیجیتالی به همه دانش آموزان تا سال ۲۰۱۵ اعلام کرد.

طرح منابع آموزشی کالیفرنیا در سطح دبیرستان توسط آرنولد شوارتزنگر، فرماندار سابق کالیفرنیا، آغاز شد.

اداره آموزش و پرورش میشیگان برای ایجاد پروژه کتاب باز میشیگان در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ دلار در نظر گرفته‌است. انتخاب اولیه کتاب‌های درسی تاریخ، اقتصاد، جغرافیا و مطالعات اجتماعی در آگوست ۲۰۱۵ منتشر شد. واکنش منفی قابل‌توجهی به خطاهای مواد، خطاهای طراحی و توزیع گیج‌کننده وجود داشته‌است.

متون دبیرستان رایگان بنیاد استونلورس برای آفریقای جنوبی

عربستان‌سعودی در سال ۲۰۰۸ یک پروژه جامع برای دیجیتالی کردن و بهبود کتاب‌های درسی ریاضی و علوم در همه کلاس‌های k  -۱۲ داشت.

عربستان‌سعودی پروژه‌ای را در سال ۲۰۱۱ برای دیجیتال کردن تمام کتاب‌های درسی غیر از ریاضیات و علوم آغاز کرد.

سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی اتحادیه عرب ‏ALECSO‏و دولت آمریکااین اداره یک پروژه کتاب متن باز را در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی کرد و از “ایجاد منابع آموزشی آزاد به زبان عربی OERs‏” حمایت کرد.

لوگوی جهانی OER که توسط یونسکو به تصویب رسیدبا آگاهی ظهور بین‌المللی و اجرای منابع آموزشی باز، لوگوی OER جهانی برای استفاده به زبان‌های مختلف توسط یونسکو به تصویب رسید. طراحی لوگوی جهانی OER یک ایده بصری جهانی مشترک ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده “نمایش‌های ظریف و صریح از موضوعات و اهداف OER” است. توضیحات کامل و توصیه استفاده آن از یونسکو در دسترس است.

کنفرانس‌های مهم آکادمیک

کنفرانس آموزش ازاد-‏ سالانه در آمریکای شمالی (‏ایالات‌متحده و کانادا)‏برگزار می‌شود.

کنفرانس برتر-  سالانه در اروپا برگزار می‌شود.

کنفرانس جهانی که توسط کنسرسیوم آموزش باز اجرا می‌شود، سالانه در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود.

مجمع جهانی خلاق ‏هر ساله میزبان اجلاس جهانی خود است و یکی از موضوعات اصلی آن آموزش ازاد و OER است.

گفتمان انتقادی در مورد OER به عنوان یک جنبش

گفتمان خارجی

جنبش OER متهم به عایق بودن و عدم موفقیت در برقراری ارتباط جهانی شده‌است: ” OERs قادر نخواهد بود به کشورها کمک کند تا به اهداف آموزشی خود برسند، مگر اینکه آگاهی از قدرت و پتانسیل آن‌ها بتواند به سرعت فراتر از جوامع مورد علاقه آن‌ها گسترش یابد.”

اساسا، تردیدهایی در مورد انگیزه‌های نوع دوستانه ای که به طور معمول توسط OERs ادعا شده بود، ایجاد شد. خود این پروژه به امپریالیسم متهم شد زیرا ترجیحات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای بسیار توسعه‌یافته ایجاد و انتشار دانش را تعیین می‌کند که می‌تواند توسط کشورهای توسعه‌یافته استفاده شود و ممکن است تحمیل خدمت به خود باشد.

برای مقابله  کلی OER از کشورهای توسعه‌یافته، تحقیق در مورد OER برای پروژه تحقیقاتی توسعه یافته(‏ROER۴D)‏، هدف مطالعه این است که چگونه OER می‌تواند در کشورهای جهانی جنوب (‏کشورهای در حال توسعه)‏تولید شود که می‌تواند نیازهای محلی موسسات و مردم را برآورده سازد. به دنبال درک این موضوع است که اتخاذ OER تحت چه شرایطی می‌تواند به افزایش تقاضا برای آموزش متوسطه قابل‌دسترس، مرتبط، با کیفیت بالا و مقرون‌به‌صرفه در کشورهای جنوبی بپردازد.

گفتمان درونی

در جنبش منابع آموزشی ازاد، مفهوم OER فعال است. به عنوان مثال، مفاهیم رایگان در مقابل دانش آزاد را در نظر بگیرید، همانطور که در گفتمان در مورد تعداد زیادی از دوره‌های آنلاین دیده می‌شود، که ممکن است دوره‌های رایگان ارائه دهند اما برای جوایز دوره‌های نهایی یا گواهی‌نامه‌های تایید دوره از نهاده‌ای تجاری هزینه پرداخت کنند. استفان داونز استدلال کرده‌است که از دیدگاه ارتباط گرا، تولید OER کنایه آمیز است زیرا ” در تحلیل نهایی، ما نمی‌توانیم دانش را برای مردم تولید کنیم. دوره افرادی که از این ابتکارات منابع آموزش باز بهره می‌برند، افرادی هستند که این منابع را تولید می‌کنند.”