فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

http://datajoo.sellu.ir/product-104575-کاربرد-رایانه-در-ایجاد-و-رشد-اخلاقی.aspx