دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی

http://datajoo.sellu.ir/product-104368-مفهوم-شناسی-مهارت-مدیریتی.aspx