پاورپوینت ایمنی ، امداد و نجات در بلایای طبیعی

http://datajoo.fileina.com/product-88866-پاورپوینت-ایمنی-در-بلایای-طبیعی.aspx