پاورپوینت شبیه سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

http://datajoo.fileina.com/product-94661-دانلود-پاورپوینت-شبیه-سازی-و-کاربرد-آن-در-لجستیک-و-مدیریت-زنجیره-تامین.aspx