پاورپوینت آموزشی درس تئوری های مدیریت پیشرفته

http://datajoo.fileina.com/product-94962-پاورپوینت-آموزشی-درس-تئوری-های-مدیریت-پیشرفته.aspx