پاورپوینت مروری جامع بر نظریه های مدیریت و سازمان

http://datajoo.fileina.com/product-94978-پاورپوینت-مروری-جامع-بر-نظریه-های-مدیریت-و-سازمان.aspx