پاورپوینت آموزشی درس نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

http://datajoo.fileina.com/product-95011-پاورپوینت-آموزشی-درس-نظریه-پردازان-و-مشاهیر-مدیریت.aspx