پاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان)

http://datajoo.fileina.com/product-95135-Entezare-Edalat-va-edalat-dar-sazman.aspx