مقاله ترجمه شده با عنوان کاربرد مدل تعالی EFQM از طریق ارزیابی فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)

دیتاجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages