تحقیق با موضوع کاربرد گراف در هوش مصنوعی

http://datajoo.sellu.ir/product-277397-تحقیق-کاربرد-گراف-هوش-مصنوعی.aspx