کاربرد توابع lingo و to در ریاضیات

http://datajoo.sellu.ir/product-61654-کاربرد-توابع-lingo-و-to-در-ریاضیات.aspx