ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

دیتاجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages