پایان نامه بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

http://datajoo.fileina.com/product-20038-بکارگیری-فن‌آوری-اطلاعات-بر-ساختار-سازمانی.aspx