پاورپوینت ارائه درس پایگاه داده پیشرفته

http://datajoo.fileina.com/product-87047-پاورپوینت-ارائه-درس-پایگاه-داده-پیشرفته.aspx