پاورپوینت کتاب و درس مبانی فناوری اطلاعات

http://datajoo.fileina.com/product-87608-پاورپوینت-کتاب-و-درس-درس-مبانی-فنّاوری-اطلاعات.aspx