پاورپوینت آشنایی با ساختار وب عمیق

http://datajoo.fileina.com/product-88851-پاورپوینت-آشنایی-با-deep-web.aspx