پاورپوینت بیوگرافی دانیل لیبسکیند

http://datajoo.fileina.com/product-76469-پاورپوینت-بیوگرافی-دانیل-لیبسکیند.aspx